Unto a Good Land

Unto a Good Land

by Vilhelm Moberg

His consistently faithful depiction of these humble people's lives is a major strength of the Emigrant Novels.Moberg's extensive research in the papers of Swedish emigrants in archival collections, including the Minnesota Historical Society, enabled him to incorporate many details of pioneer life.

Their journey to a new home in Minnesota Territory takes them by riverboat, steam wagon, Great Lakes steamship, and oxcart to Chisago County."It's important to have Moberg's Emigrant Novels available for another generation of readers."--Bruce Karstadt, American Swedish Institute

  • Series: The Emigrants
  • Language: English
  • Category: Historical
  • Rating: 4.29
  • Pages: 371
  • Publish Date: September 15th 1995 by Minnesota Historical Society Press
  • Isbn10: 0873513207
  • Isbn13: 9780873513203

What People Think about "Unto a Good Land"

Där ämnar sig Karl Oskar hitta mark för att börja sitt liv som en amerikansk bonde och försörja sin familj. Hans reskamrater, även Kristina, tvivlar stundtals på honom då det visar sig vara långt till Minnesota men i Karls Oskar sinne vilar minnet efter hans avlidna dotter Anna vilar fortfarande tungt och han vägrar att förlora ett till barn på det sättet. Men trots att man ser stora klyftor mellan män och kvinnor i Mobergs böcker så känns det som att det är karaktärerna som är sexistiska och inte själva boken. Däremot är det definitivt inte jämställt mellan dem och det är väldigt uppenbart ibland - som det faktum att Karl Oskar ofta beger sig utanför hemmet men det är endast väldigt sällan som Kristina kommer utanför deras ägor.

Att man kan inte uttrycka sig och be vad en behöver är något pinsamt. Föräldrar försöker anpassa sig till det nya landets med stor längtan till sitt hemland medan barnen anser att hemlandet är det plats ,där de födes och växer upp, inte föräldrars land.

Att komma från ett fattigt Småland och sedan kliva av båten i New York är självklart häpnadsväckande, men sedan börjar färden till Minnesota. Väl där blir det en kamp för Karl-Oskar och Kristina att skapa sig ett hem, såväl ekonomiskt som fysiskt och psykiskt. Nu är inte längre Arvid och Robert i fokus på samma sätt som tidigare, vilket jag tyckte var lite tråkigt. Jag tror det enda som drog ned denna bok med en stjärna (jämfört med första boken) var att den inte längre utspelar sig i Sverige (duh!). Jag tror det är därför Kristina och Karl-Oskars relation berör mig så mycket! I ett främmande land med obarmhärtiga väder och främmande människor så har de trots allt varandra, och en skog med bördig jord som bara tycks vänta på att de ska rota sig just där.

I have a goal to read all the books in this tetralogy, which is about Swedish emigrants that come to North America and settle in the Minnesota Territory. Karl Oskar admits that he, too, has had that longing come over him, but when he felt that way, he would tell himself, "One day our children will thank us for emigrating to America." He goes on to say that "she Kristina must think ahead, of their children, and their children's children in time, of all the generations after them.

De zoon van een oudere vrouw is vijf jaar geleden al naar Amerika vertrokken, en zijn beschrijving van de nieuwe wereld in zijn brieven doet deze mensen besluiten om ook het avontuur te wagen. Het boek is misschien nogal ouderwets geschreven, en het verhaalt dan ook nog eens de belevenissen van deze mensen in het jaar 1850.

Early on in this Volume (2), Karl Oskar (a key figure), Kristina, Robert, Arvid, Danjel, Ulrika,and the others are caught in red tape in the harbor of New York for a few days before they undertake the slow westward journey together. Once again, as I noted about Book 1, Moberg reveals the thought-processes of the illiterate Arvid and his highly imaginative, youthful friend Robert, whose ability to read is not always accompanied by judicious reasoning or correct interpretations.

Pastor Jackson Peter Lindgren ... Pastor Törner Oscar Ljung ... Petrus Olausson Karin Nordström ...