Aisyah the True Beauty

Aisyah the True Beauty

by Sulaiman an-Nadawi

Sejarah mencatatkan, para sahabat banyak belajar berkenaan masalah agama dan hukum fikah daripada Aisyah.

Di samping mengetahui banyak rahsia peribadi Nabi Muhammad, Aisyah juga mengisahkan banyak hadis yang didengarnya daripada beliau secara langsung.Buku ini adalah karya Sulaiman an-Nadawi, ulama terkemuka dari Universiti Nadwatul Ulama.

Keistimewaan buku ini terletak pada kajiannya berkenaan pengetahuan serta sejarah hidup Aisyah Ummul Mukminin.

Aisyah adalah sumber rujukan intelektual para sahabat terkemuka.Sejarah mencatatkan, para sahabat banyak belajar berkenaan masalah agama dan hukum fikah daripada Aisyah.

Aisyah menjadi sumber yang tidak diragukan dalam bidang ilmu pengetahuan, masalah agama serta Quran dan sunah.

Aisyah menjadi sumber yang tidak diragukan dalam bidang ilmu pengetahuan, masalah agama serta Quran dan sunah.

Saya berdoa supaya Allah menerima amal baik semua pihak yang terlibat dalam menerbitkannya.

Saya berharap buku ini dapat menjadi penyumbang kepada akademik dan keagamaan yang besar nilainya di dunia dan akhirat serta menambah himpunan khazanah kesusasteraan Islam.Pengantar Penerbit Isi KandunganPengantar Bab 1 Sejarah Hidup Aisyah A.

Nama, Nama Timangan dan Keturunan Aisyah 2.

Tarikh Perkahwinan Aisyah dengan Nabi Muhammad 3.

Hidup Berumah Tangga Bersama Nabi Muhammad 5.

Pengajaran daripada Perkahwinan Nabi Muhammad dengan Aisyah C.

Belajar dan Menuntut Ilmu 2.

Rahsia Nabi Muhammad Berpoligami 3.

Peranan Nabi Muhammad sebagai Guru Aisyah 5.

Keadaan Rumah Aisyah dan Nabi Muhammad 6.

Peruntukan Makanan untuk Isteri Nabi Muhammad Selepas Perang Khaibar 7.

Peruntukan Keperluan Para Isteri Nabi Muhammad Semasa Pemerintahan Umar 8.

Kehidupan Rumah Tangga Aisyah: Pandangan Islam pada Perempuan 9.

Aisyah: Isteri yang Paling Dicintai 10.

Sebab-sebab Nabi Muhammad Cintakan Aisyah 11.

Nabi Muhammad: Suami Tercinta 12.

Aisyah Cemburukan Isteri Nabi Muhammadyang Lain 13.

Nabi Muhammad Berlemah Lembut dengan Aisyah 14.

Perbualan Kosong Nabi Muhammad Bersama Aisyah 15.

Makan Bersama Nabi Muhammad 16.

Nabi Muhammad Melakukan PerjalananBersama Aisyah 17.

Nabi Muhammad Berlumba Lari dengan Aisyah 18.

Taat kepada Nabi Muhammad 22.

Kehidupan Aisyah dalam Agama 24.

Tugas Nabi Muhammad di Rumah D.

Hubungan Aisyah dengan Isteri Nabi Muhammad yang Lain 1.

Ummul Mukminim Aisyah dan Khadijah 2.

Aisyah dan Saudah 3.

Aisyah dan Hafshah 4.

Aisyah dan Ummu Salamah 5.

Aisyah dan Juwairiyah 6.

Aisyah dan Zainab binti Jahsy 7.

Aisyah dan Ummu Habibah 8.

Aisyah dan Maimunah 9.

Aisyah dan Shafiyah binti Huyai 10.

Kisah antara Aisyah dan Fatimah E.

Peristiwa Fitnah dan Syariat Tayamum 1.

Peristiwa Tahrîm, Îlâ dan Takhyîr 1.

Nabi Muhammad Meninggal Dunia 1.

Alasan Nabi Muhammad Memilih Rumah Aisyah 2.

Kehidupan Aisyah Selepas Nabi Muhammad Meninggal Dunia 1.

Zaman Pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq 2.

Peristiwa Fitnah dan Perang Jamal 1.

Utsman Terbunuh dan Ali Dilantik Menjadi Khalifah 3.

Zaman Pemerintahan Ali Bin Abu Talib 4.

Usaha Memulihkan Keadaan dan Tanggungjawab Wanita Islam 5.

Kisah Air Hauab dan Niat Aisyah Hendak Pulang 7.

Talhah dan Zubair Gugur 13.

Penghormatan Ali kepada Aisyah 15.

Hubungan Ali dengan Aisyah 17.

Pendapat Aisyah Berkenaan Khawarij 2.

Peristiwa Pengebumian Hasan bin Ali K.

Aisyah Meninggal DuniaBab 2 Karakter dan Keistimewaan Aisyah A.

Pemurah dan Lembut Hati 11.

Menghulurkan Bantuan Sesuai dengan Kedudukan yang Meminta 15.

Pengetahuan Aisyah berkenaan Quran Bacaan Quran yang Menyimpang Dikaitkan dengan Aisyah C.

Pengetahuan Aisyah berkenaan Hadis Nabi Muhammad 1.

Kedudukan Aisyah Antara Semua Isteri Nabi Muhammad 2.

Hubungan Aisyah dengan Sahabat-Sahabat Terkemuka 3.

Kedudukan Aisyah Antara Pelapor Hadis Terbanyak 4.

Jumlah Hadis yang Dikisahkan Aisyah 5.

Antara Kisah yang Diceritakan dan Pemahaman 6.

Kebaikan dan Alasan Hukum Syariat 7.

Ketelitian Aisyah dalam Mengisahkan Hadis 8.

Himpunan dan Proses Mengekod Hadis-hadis yang Dikisahkan Aisyah D.

Pengetahuan Aisyah dalam ilmu Fikah dan Qiyas 1.

Pembahagian Sunah Nabi Muhammad 5.

Perbezaan Pendapat Aisyah dengan Merekayang Hidup pada Zamannya E.

Pengetahuan Aisyah dalam Ilmu Tauhid dan Akidah 1.

Pernahkah Nabi Muhammad Menyembunyikan Wahyu?

5. Para Nabi Bebas daripada Dosa 6.

Urutan Khalifah Selepas Nabi Muhammad Meninggal Dunia 9.

F. Pengetahuan Aisyah Berkenaan Rahsia Syariat 1.

Larangan Sembahyang Selepas Subuh dan Asar 6.

Nabi Muhammad Berhenti Sembahyang Tarawih dalam Bulan Ramadan 11.

Pengebumian Nabi Muhammad di Rumah Aisyah G.

Pengetahuan Aisyah dalam Ilmu Perubatan, Sejarah, Pidato dan Syair 1.

Keindahan dan Kehalusan Kata-kata Aisyah 4.

Syair Bab 4 Aisyah Mendidik, Memberi Fatwa dan Membimbing Orang Islam A.

Aisyah dan Praktik Mengajar 1.

Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar 3.

Aisyah binti Talhah 9.

Aisyah dan Memberi Fatwa Hukum 1.

Fatwa-fatwa Aisyah Semasa Zaman Khalifah Rasyidin C.

Aisyah Membimbing dan Mengarah Umat Islam Bab 5 Jasa Aisyah kepada Kaum Perempuan A.

Kedudukan Aisyah Berbanding Wanita Lain di Dunia

  • Language: Indonesian
  • Category: Religion
  • Rating: 4.14
  • Pages: 468
  • Publish Date: 2007 by Pena Pundi Aksara
  • Isbn10: 9793855460
  • Isbn13: 9789793855462

What People Think about "Aisyah the True Beauty"

Buku yang mengisahkan kisah hidup Aisyah RA istri Rasullah SAW ini cukup apik dan cermat dalam penulisannya. aku yang memang belum pernah membaca kisah istri Rasulullah SAW ini sebelumnya merasa menemukan pelajaran penting. Aisyah RA adalah istri tercinta Nabi SAW, ia dinikahi ketika masih berumur 6 tahun, dan ia satu-satunya yang masih gadis. Bagaiman kisah ketika Aisyah difitnah dalam sub bab Haditsul Ifki, tertulis dengan jelas dan gamblang. Yang paling mengena adalah sifat luhur Aisyah, dalam buku itu dikisahkan tentang keistimewaan2nya dibandingkan istri Nabi yang lain.

Mungkin kerana Aisyah adalah salah seorang perawi hadis yang terkenal, beruntung menjadi suri hidup Rasulullah s.a.w. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Aisyah, dan ciri-ciri intelektual yang berada dalam diri Aisyah.

Sebagai contoh, di dalam perenggan yang sama digunakan beliau beberapa kali namun untuk menunjukkan kepada individu yang berbeza tanpa ada isyarat.

After reading this book, I felt like I know her very deeply and with her very wide knowledge regarding the 'hukum' and hadiths, I learnt what we should do or should not do as Aisyah is the closest to Muhammad whom she can asks any questions and understands them clearly before spreading the knowledge to all the muslims.

Beliau bahkan merupakan satu-satunya periwayat hadits wanita diurutan keempat terbanyak dlm sejarah.