Dekada '70 (Ang Orihinal at Kumpletong Edisyon)

Dekada '70 (Ang Orihinal at Kumpletong Edisyon)

by Lualhati Bautista

"Definitely a political novel. More than the individual story of a mother watching her sons grow and plunge into real life, Dekada '70 is an indictment of martial law, and here, Lualhati minces no worlds." - Female Forum, November 21, 1983

  • Language: Filipino; Pilipino
  • Category: Historical
  • Rating: 4.19
  • Pages: 228
  • Publish Date: 1988 by Carmelo & Bauermann Printing Corp
  • Isbn10: 9711790238
  • Isbn13: 9789711790233

What People Think about "Dekada '70 (Ang Orihinal at Kumpletong Edisyon)"

Narrated by Amanda, a mother of five boys, the novel strongly portrays the struggles of a woman during those times when gender equality wasnt a well-known concept yet and women were seen as subordinates of men.

(Translation: Its because they are women and it is impossible for women to oppose men, its a mans world.) These are the words of Julian, a husband, a father, to her wife on why women should not get irritated with him. Ni hindi niya tinanong kung gusto ko nga ba maghubad. He didnt even ask me if I wanted to take it off. Sa loob ng dalawamput pitong taon ng pagiging asawa koy hindi ako ganap na umunlad bilang tao. Nagsilbing bantay na lang ako sa paghanap at pagkatagpo ni Julian ng katuparan niya bilang tao, sa paglaki ng mga batat pagtuklas ng kanilang kakayahan at kahalagahan. Sa proseso nito, walang nag-abalang magtanong kung ano na kaya ang mga kaangkinan ko naman. Even I, I do not know what I am aside from a wife and a mother. I started to cry why not when I want to?) These are the thoughts, the experiences of Amanda, wife of Julian, a mother of 5 boys, a Filipina. Lualhati Bautistas Award-Winning novel about the awakening of a country and the struggles of a mother, a woman is a gut-wrenching eye-opener to anyone who is willing to hear its angry screams, its searing pleas. The two, the woman and the country are subdued, without true freedom. The woman, the mother, the wife learned to fight back, to answer, to think for herself. She realized her worth as a woman, as a person, through her own simple way of supporting the revolution because of her children. (Translation: But a woman, you may tie up her body or force her to wear a chastity belt; there is a type of freedom that nobody can take away from her: the freedom to think.) This passage from the novel reminds me of a particular quotation from one the greatest Feminist writers, someone named Virginia Woolf. Women need to be educated about their rights, they must learn to identify the shackles of patriarchy and its brother capitalism, reject their biased culture, spit on these concepts that taught them to be submissive, that taught them to keep quiet and told them they were inferior, these controlling concepts that masks itself as religion, tradition, and good-conduct. Naiisip ko naiisip ko lang naman wala sanang magalit sakin pero naiisip ko na kailangan na nga yata natin ng rebolusyon! (Translation: I am thinking Im just thinking I wish nobody would get mad at me but Im beginning to think that we need a revolution!) Yes, we have revolted and won the battle for our country to some extent, we brought but down the dictator. We need a revolution against this entity that paralyzes about half of the people not only in this country, but in the world. We need to revolutionize our way of thinking through education into a more egalitarian one. (Translation: The shouts of revolution will get louder; the bravery of the Filipino masses will intensify until the people achieve true and utter freedom!) Our country will never achieve true and utter freedom unless its women are free from the chains of patriarchy.

Hindi dahil bata pa ako pero dahil noong panahong iyon, 1972-1981 ay nakatira ang aming pamilya sa isang isla sa Dagat Pacifico. Kung hindi ka rin lang pumapasok pa sa paaralan, ano naman ang gagawin mo kapag wala nang araw? Siya ay isang simpleng maybahay ng kanyang kabiyak na inyenhero na si Julian, Sr. Sa simula ng kuwento, ang pagpasok ng dekada 70, ang kanilang mga anak na sina Jules, Gani, Em, Julian, Jr. at Bingo ay mga bata pa. Para mo lang isang kaibigan (o Nanay, o Tita, o Lola) si Amanda Bartolome na nagtsi-tsika tungkol sa kung ano ang dinanas na pamilya nila noong mga panahong iyon. Bagkus, ipinakita lang nito ang kung ano ang epekto ng mga polisiya ng rehimeng iyon an gang mga pagmamalabis ng militar upang masuportahan ang maganda sanang intensyon ng dating pangulo. Sa unang tinggin, ang masasabing sukdulan o climax ng nobela ay ang pagkamatay ni Julian, Jr. Pero sa akin, bilang isang may-asawa, ay ang paghahamon ng paghihiwalay ni Amanda kay Julian, Sr. Paanong ang isang simpleng maybahay na ni minsay hindi naman nagreklamo ay biglang makakaisip ng ganoon? Ngunit pinalayog pa ni Bautista ang tagpong iyon nang sinabi ni Julian, Sr. na hindi rin daw siya masaya sa ganun nila.

This novel about a Filipino family drastically affected by forces beyond their control was a national narrative of resistance against the Marcos dictatorship, against its repression of individual and societal rights and liberties. The story was told by Amanda Bartolome, wife to a dominating husband, mother to five sons, and as she learned in the course of the novel woman of her own mind. We found Amanda contemplating her role beyond her family of men, beyond a traditional patriarchy where a woman is only expected to serve a husband and rear children. Dekada was squarely in the tradition of José Rizal's 19th century protest novels against Spanish colonialism, the Noli and Fili, because it dared to question and critique the ruling power and its cohorts, and because it presented a forceful synthesis of abuses, corruption, and violence under martial law. No other novel had so lived up to its titular era as perhaps no other could have proposed its own "truthful", and hence "subversive", aesthetic of resistance against a dictatorship regime. Bautista had shown that its values are also its pillars and that the seeds of resistance to any unjust authority at any time could very well dwell in a family. Dekada, arguably the defining novel of the period, had set the bar for a martial law novel so high that I shall be reading succeeding Filipino novels on the topic against Bautista's standard. She managed to distill an epoch of madness in those trying times, in that "world of men" that Amanda was starting to reject. that maybe it's time we need a revolution!) The writing style of Dekada was considered controversial during its time because some passages in the novel were written in Taglish, a mixture of Tagalog and English words.

Madalas na nabanggit ang mga katagang "it's a man's world" sa akda, ngunit ganoon nga ba? Ganon pa man, hindi ko maisantabi ang malinaw na malinaw na pangingibabaw ng kababaihan sa obrang ito ni Lualhati Bautista: Ina ang may-akda.

Minsan lang kung magbigay ako ng 5 stars sa isang libro. Minsan lang din naman kung makabasa ako ng librong talagang deserving ng 5 stars. Librong dapat pa rin basahin ng lahat ng taong may pakialam sa kalagayan ng kaniyang bansa. Paano tayo bumagsak, at bakit atrasado pa rin ang Pilipinas hanggang kasalukuyan?

Hindi ko naabutan ang kasagsagan ng panahong ito (maliban na lamang sa pagkabaril na kay Ninoy) ngunit nakapagbukas ito sa aking isipan na pahalagahan ang mga bagay na natatamasa ko ngayon.

Portrayed in the Martial Law era, Lualhati Bautista had enveloped me the thoughts most of the women during that era had. The totality of the novel engaged on the political impediments Philippines had suffered during Martial law, family relations and the role of women in society.

All in all, this book is really great.

All of these won the grand prize in the Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. In addition to being a novelist, Lualhati Bautista is also a movie and television scriptwriter and a short story writer. As a writer, Lualhati Bautista received recognition from the Philippine's Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature and then the Surian ng Wikang Pambansa in 1987. Two of her short stories also won the Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, namely: Tatlong Kuwento ng Buhay ni Julian Candelabra (Three Stories in the Life of Juan Candelabra), first prize, 1982; and Buwan, Buwan, Hulugan mo Ako ng Sundang (Moon, Moon, Drop Me a Sword), third prize, 1983.