By the Open Sea

By the Open Sea

by August Strindberg

Axel Borg, a man in his thirties, has been appointed superintendent of fisheries on one of the small islands in the Stockholm Archipelago.

On the island he has to combat pig-headedness and ignorance, and he is settling down with much self-pity to a long grind, when that creature whom he classifies as only a short remove from the child comes to cause further disturbance - a woman.

  • Language: English
  • Category: Classics
  • Rating: 3.49
  • Pages: 208
  • Publish Date: June 2nd 1987 by Penguin Classics
  • Isbn10: 0140444882
  • Isbn13: 9780140444889

What People Think about "By the Open Sea"

Well, to start with, according to the superior master Strindberg, I am not quite capable of thinking, as my gender prevents me from developing deeper understanding of anything remotely intellectual. In the end, however, I discovered that I could not live up to Strindberg's dream of a woman who "is intelligent enough to understand her own inferiority". The protagonist, the psychologically inferior and materially superior man, despises poorer, less educated men, so he doesn't have to compete with their vitality, and he hates women as he can't force himself not to feel attracted to them. The inherent contradiction of the protagonist's privilege and weakness is brilliantly outlined, showing the loss of an old world order without establishment of a new, functioning relationship between people.

Bu kitab okurken ben; kitabn sayfalar arasndan denizin mavisi dökülmektedir, bir kaykç teknesi harfleri yara yara ilerler; seren yelkeninde bir ürperti ardn güçlü bir sarsntya brakr... "Ve tekrarlanan bu yaratl tarihi üzerinde, havann ve suyun ilk mavisi yan sra buzun asli, yekpare, beyaz parlts titreiyordu." (s.74) Muhteem tasvirler, muhteem bir anlatmla birlikte bu kitap insan kuzey topraklarnn denizin hrçn maviliiyle bulutuu açk deniz kenarna götürüyor. lk defa 2015 ylnda;Güngör Dilmen'in çevirdii Hayaletler Sonat kitabyla tantm kuzey topraklarnn aksi ve huysuz yazar Strindberg'in okudum ikinci kitab olan Açk Deniz Kenarnda'y dilimize Behçet Necatigil kazandrm. Asla gidemeyecei çayrlarn, hu aac korularnn rüyasn görür; slak dünyasn örten ve kularn, tüylü göüs yüzgeçleriyle içinde kolayca yüzebilmelerine karlk, kendisinin boulup gitmesi mukadder o ince ve mavi kubbenin rüyasn görür." (s.49) Yazarn dünyasnda deniz aslnda insan psikolojisini temsil eder; denizin derinlikleri bilincin derinlikleridir.

Indeed, if you ignore how much of a carping bastard Strindberg was, "By" is quite an extraordinary novel: the slow and steady de-evolution of a similarly-minded fuckwad who goes to a Swedish island as Inspector of Fishing.

Açk Deniz Kenarnda okuru koltuuna mhlayan ve okurun tüm zihinsel konsantrasyonunu emercesine kendine çeken bir kitap. Bir taraftan doann el dememiliine, vahiliine karlk insann kendine bir uygarlk yaratma çabas arasndaki çatma, dier taraftan insann kendi doasna ve içgüdülerine karlk aklyla ina etmeye çalt katksz rasyonaliteye dayal bir uygar birey ideas.

Borg'un üstün insana dair döneminde yaplan tartmalarda kendini eitimli ii gücü olan entelektüel bir erkek olarak kadnn üstünde konumlandrmas ve kadna bakn anlatan diyaloglar da çarpc: "Bam dizine koyuyorum, diye devam etti Borg: Fakat gösünde uyuduum sra saçlarm kesmeye kalkma! Ona öyle geliyordu ki yeryuvarla üstünde tek ve tenha kalmtr; dünya onun için binip yerkürenin eksenine gittii bir tattr sade."

Kitabn tantm yazsnda geçen "insan ruhunun en kuytularnda gezinen roman" ve "denizin bir roman karakteri nitelii kazand" ifadeleri; ayrca, ayn zamanda bir ressam olan yazarn tablolar kitab okumamdaki en büyük etkenlerdi.

Axel Berg is sent as a fisheries inspector at a small isolated village in the Stockholm archipelago.

The character of Axel Borg, the fish commissioner, is fascinating - the description of his arrival, at the helm of a boat in wild weather, is unforgettable.